Idrettsskader

En idrettsskade er en skade som oppstår gjennom utøvelse av idrett. Det kan være belastningsskader, akutte skader, og muskel- og seneskader.

Har jeg rett til erstatning?
For å ha rett til erstatning må skaden ha skjedd plutselig og uforutsett i forbindelse med en idrettsutøvelse, og ha inntruffet i forsikringstiden.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med oss.

 • Kontaktinfo:

  Advokat:
  Svein-Harald Foss:
  Mobil: 928 64 295
  Kontor: 48 42 88 81
  e-mail: sh@skadeadvokat.com
  e-mail: sveinharald.foss@yahoo.no

  Postadresse:
  Tomtegata 4,
  Postboks 294
  2602 Lillehammer
  e-mail: post@skadeadvokat.com
 • Advokat

Go to Top