Advokatutgifter

Advokatutgifter
Fri rettshjelp fra staten. Se under oppdrag.
Dekning av rettshjelpsutgifter omfattes av flere av dine forsikringer.
Innboforsikringen kan du bruke i en rekke saker. Det fremgår av vilkårene
hvilke rettsområder som ikke dekkes. Forsikringen dekker dine utgifter til rettshjelp både i tvister for retten og utenom. Du må betale en egenandel.
Den utgjør som oftest kr. 4.000 + 20 % av det overskytende salær.
Reiseforsikring
Her dekker flere forsikringsselskaper dine rettshjelpsutgifter uten egenandel inntil kr. 100.000.
I utgangspunktet dekkes kun dine egne utgifter til rettshjelp. Hvis du blir dømt til å betale motpartens omkostninger må du betale disse selv. Det finnes forsikringer som gjør unntak fra denne regelen.
Hvem av partene skal betale advokatenes salær.
Utenrettslig er regelen at den som engasjerer advokat selv må dekke sin egen advokats salærkrav. (advokaten bør på forhånd ha undersøkt hvilke muligheter du har for dekning gjennom fri rettshjelp eller forsikring)
For tvister som behandles i retten har tvisteloven regler om saksomkostninger.
Hovedregelen er at den som vinner saken i det vesentlige skal ha dekning for sine saksomkostninger av motparten.

 • Kontaktinfo:

  Advokat:
  Svein-Harald Foss:
  Mobil: 928 64 295
  Kontor: 48 42 88 81
  e-mail: sveinharald.foss@yahoo.no
  e-mail: sveinharald.foss@gmail.com

  Postadresse:
  Tomtegata 4,
  Postboks 294
  2602 Lillehammer
 • Advokat

Go to Top