Pasientskade

Pasientskadeerstatning ved pasientskade

Hvis du er påført skader som følge av medisinsk behandling utført av helsepersonell kan du ha krav på erstatning. Både offentlige og private helseinstitusjoner er omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning slik at du får støtte på veien tilbake til livet.

Erstatning ved pasientskade

Slik får du hjelp med med å få erstatning

Det kan være vanskelig å gjennomføre en juridisk sak alene. Du må vite hva du skal hva du må ha med skriftlig i din søknadsprosess, forholde deg til det juridiske, i tillegg til at det allerede kan være en krevende situasjon å stå i for deg som er utsatt for en pasientskade.

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadeerstatning og kjenner til hva som kreves for å få erstatning. Vi har støttet mange personer i prosessen med å få gjennomslag for den erstatningen de har krav på og ønsker å hjelpe deg i din prosess.

Utgifter til advokatbistand vil normalt bli dekket i forbindelse med arbeid med erstatningsutmålingen, og å få vurdert din sak er helt gratis og uforpliktende.

Du kan kontakte oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor, ringe direkte på telefon (48 42 88 81), eller sende e-post (post@pasientskadeadvokatfoss.com).

 

Kontaktskjema: Gratis vurdering av din sak! her.
 • Kontaktinfo:

  Advokat:
  Svein-Harald Foss:
  Mobil: 928 64 295
  Kontor: 48 42 88 81
  e-mail: sh@skadeadvokat.com
  e-mail: sveinharald.foss@yahoo.no

  Postadresse:
  Tomtegata 4,
  Postboks 294
  2602 Lillehammer
  e-mail: post@skadeadvokat.com
 • Advokat

Go to Top