Voldsoffer

Hvem kan kreve voldsoffererstatning?

Har du lidd skade som følge av straffbare handlinger, som er forårsaket av vold, eller av tvang, kan du fremme krav om erstatning mot gjerningsmannen.

Du kan også kreve erstatning fra Staten.

Voldsoffererstatningsloven

Lov om voldsoffererstatning regulerer spørsmål vedrørende erstatning. Dersom man oppfyller vilkårene i loven, har man et rettskrav på erstatning fra Staten.

Både fysiske og psykiske skader omfattes av loven.

 

Kontaktskjema: Gratis vurdering av din sak! her.
 • Kontaktinfo:

  Advokat:
  Svein-Harald Foss:
  Mobil: 928 64 295
  Kontor: 48 42 88 81
  e-mail: sh@skadeadvokat.com
  e-mail: sveinharald.foss@yahoo.no

  Postadresse:
  Tomtegata 4,
  Postboks 294
  2602 Lillehammer
  e-mail: post@skadeadvokat.com
 • Advokat

Go to Top